Vår skogsträdgård

Vi har verkat på vår plats i snart 10 år. År för år har den kommit att bli mer ett ätbart paradis med frukter, bär, örter och perenna grönsaker. Drömmen om en skogsträdgård är en del av vår vision om hur vi vill leva och äta i framtiden.

Ända sedan vi köpte en bit mark utanför Falun har vi planterat fruktträd och bärbuskar lite överallt på tomten. Vi bor i skogen och det är vår trädgård; skog + trädgård = skogsträdgård. Efterhand som jag har studerat odling och omställning har jag lärt mig mer och mer och verkligen fastnat för agroforestry och skogsträdgårdodling. Så det som vi en gång började med utan att veta vad det var har mynnat ut i att bli ett större projekt där vi nu har börjat anlägga skogsträdgårdar enligt konstens alla regler.

Det är framför allt i vår gamla grishage som det kommer att bli en större skogsträdgård. I tillägg har jag redan börjat med ett antal mindre avgränsade platser som alla kommer att innehålla skogsträdgårdens skikt och bli mini-skogsträdgårdar; stenhögen, barnens lekplats, rabatten, under trädet och gången är platser runt om på vår mark som förhoppningsvis ska bli inspirerande platser att besöka i framtiden och framför allt – platser som ger oss mat.

Min tanke med skogsträdgården är att den både ska både förse oss med mat och även vara en plats för rekreation, inspiration och kreativitet, förhoppningsvis både för oss och för andra.