Småskalig djurhållning med lantraser

För att få en mångfald på gården har det varit självklart för oss att involvera djur. Vi har flera olika lantraser på gården som alla har sin funktion i systemet. Vi tror på ett småskaligt jordbruk med många olika delar där djuren har sin naturliga plats.

Djuren bidrar på många sätt: De ger oss mat, de bidrar till odlingarna med gödsel, de hjälper till att hålla markerna öppna och de bidrar socialt med sin närvaro. Vi har lantraser här på gården, för tillfället Gotlandskanin och Hedemorahöns. Vi har valt lantraser för att de är tåliga och bidrar med mycket. De är inte bara framavlade för en enda egenskap. De är dessutom vänliga och väldigt lätta att ha att göra med.

Gotlandskanin:

Hedemorahöns:

Läs mer om våra djur i djur-bloggen.

TILL SALU:

Gotlandskaniner födda 16 mars 2023 kommer att kunna flytta till nya hem i slutet av maj.

Hedemora-kycklingar kläckta i början av maj 2023.