Drömmen om ängsäppelodling och ännu mer agroforestry

Jag drömmer även om en avskild plats i Skåne med en gammal ängsäppelodling att rå om.

Som ett förste steg mot en plats i Skåne sköter jag tillsammans med min mamma en koloni i Kristianstad, där det finns några äldre äppelträd.

Om kolonin och drömmen om en ängsäppelodling finns att läsa under temat Äppeldrömmen.