Gårdsliv med inspiration från permakultur och agroekologi

På Stora Efrikgården 9 försöker vi leva gårdsliv i samklang med naturen. Vi försöker odla mat och försörja oss här och samtidigt bidra till ekosystemet. Vi vill kunna leva på denna plats länge utan är förbruka resurserna och förhoppningsvis bidra till att göra platsen bättre än vad den var förut.

För att lyckas med det gäller det att förstå att allting på gården hänger ihop på ett komplext sätt och vi försöker tänka på helheten där varje sak och funktion har sin plats i systemet.

Permakultur är ett permanent och hållbart matproducerande system och med fokus på att skapa produktiva system som bygger upp resurserna på platsen. Det handlar mycket om en harmonisk integrering av människorna och landskapet och hur kan de lyfta varandra. Vi köpte vår bit mark 2014 och har sedan dess byggt upp vår gård bit för bit. Vi har låtit platsen tala och den har fått visa oss hur vi bäst utformar den.

Agroekologi är ett sätt att odla och driva lantbruk som bygger på ekologiska principer, kretsloppstänkande och stor biologisk mångfald. Agroekologi tar hänsyn till sociala aspekter för ett hållbart och rättvist matsystem. Grundidéerna bakom agroekologi binder samman ekologi, kultur och ekonomi för att skapa ett hållbart jordbruk och samtidigt stärka landsbygden.

På gården försöker vi tänka utifrån naturliga och hållbara odlingsmetoder och funderar mycket på:

  • HUR vi odlar
  • VARFÖR vi odlar och
  • hur vi kan ORGANISERA odlandet

för att både bidra till en bättre miljö och för att inspirera och inkludera så många som möjligt.

Vi tror på en ljus framtid med mycket inspiration från förr.

Vår grundfilosofi är inspirerad av permakultur och agroekologi och det genomsyrar allt vi gör på gården. För att få mer inspiration och exempel, läs gärna vår blogg om livet på gården.