Bygglovsansökan inne!

Den 17 mars lämnade vi efter många om och med in vår ansökan om bygglov.

Och då skulle man kunna tänka sig att det nu handlar om 10 veckors väntan, men icke. Det finns en rad grejer som man måste ha klart innan det så kallade samrådet sker och framför allt innan vi får vårt startbesked:
• Förslag på objektsanpassad kontrollplan
• Teknisk beskrivning
• Byggnadens specifika energianvändning enl. BBR kap. 9:2/ 9:3
• Fuktsäkerhetsprojektering
• Beräknad produktionskostnad
• Bevis på tecknad byggfelsförsäkring
• Bevis på tecknat färdigställandeskydd
• Kopia av tillstånd enskilt avlopp
• Anmälan om eldstad/rökkanal

Så nej, det går inte att slå sig till ro i väntan på att kommunfolket gör sitt utan nu är det fullt upp.

Som inspiration kommer här lite utdrag ur bygglovsansökan:


Lämna en kommentar