Stockholm till världens friskaste stad

Friskis och Svettis Stockholm gör i år en satsning för att göra Stockholm till världens friskaste stad. Målet är att få 50 000 stockholmare att börja motionera och det ska uppnås genom en rad olika aktiviteter i och kring Stockholm.

Startskottet för satsningen genomfördes i mitten av januari då ett 50-tal Friskis och Svettis-funktionärer sprang en stafett genom Stockholms innerstad. Längs vägen uppvaktade de en rad olika beslutsfattare för att även få dem att engagera sig för att få igång fler. Anledningen till att Friskis och Svettis satsar på detta är siffror från Folkhälsorapporten, som bland annat visar att det bara är en tiondel av stockholmarna som motionerar tillräckligt mycket. Vad Friskis och Svettis Stockholm ska göra för att locka dessa 50 000 nya motionärer går att läsa i kommande nummer av SportHälsa.

Lämna en kommentar