Alla på snö – öppnar dörrar till skidsport

I förra numret av Ski and board magazine skrev jag en liten artikel om ”Norrköpingsprojektet” Alla på snö. I nästa nummer ska jag göra ett stort reportage om projektet där över 1200 fjärdeklassare i Norrköpings kommun fick prova på skidor i alla dess former.

Projektet var ett samarrangemang där Svenska skidförbundet, de lokala skidklubbarna, Friluftsfrämjandet, Skidrådet, SLAO, GIH och även ännu fler organisationer var inblandade. I dag har jag intervjuat Charlotta Burger, forskare och lärarutbildare på GIH, som gjort en rapport om projektet. Reportaget kommer att innehålla många olika bitar, men en viktig del är ”Snösportens goda spegel”, som handlar om man gör för att eleven ska känna sig glad, trygg och framför allt känna att han/hon lyckas. Något i sin tur Charlotta Burger menar är en förutsättning för inlärning och en metod som kan användas i samtliga ämnen.

Väldigt intressant och inspirerande tankar även för några av mina andra projekt, exempelvis Idrott i skolan och för att utvecklas som skidlärare.

Lämna en kommentar