Mycket på gång på Riksidrottsförbundet

Som vanligt är det mycket på gång på Riksidrottsförbundet. I ett par veckor till är jag mest involverad i IT-avdelningens information, sedan hoppas jag få sätta tänderna i ett nytt projekt. Först och främst är det IT och i och med nästa veckas systemuppdatering är det en del som behöver göras.

Det händer alltid något spännande på Riksidrottsförbundet, RF, och då inte minst på IT-avdelningen när jag är involverad i arbetet med IdrottOnline. Förut jobbade jag mest med IdrottOnline klubb, den internetbaserade systemlösningen för alla föreningar runt om i landet. Nu är det mest IdrottOnline förbund, även om systemen till stor del är lika. Efter arbete med manualer, support online och webbplatserna börjar det mesta vara up-to-date. Men eftersom utvecklingen pågår hela tiden gäller det att inte ligga på latsidan utan att hela tiden vara med och uppdatera alla information. RF är ett trevligt ställe med roligt folk och för alla sporttokar så är det ju lite av en dröm att få arbeta i idrottens ”hjärta”.

Lämna en kommentar